СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

Прием 2020-2021 г.

първи клас - две паралелки, до 22 места в паралелка;

втори -четвърти клас - по две паралелки, до 22 места в паралелка;

пети - седми клас - по две паралелки, до 26 места в паралелка;

осми клас - една паралелка, профил "Икономическо развитие";

Прикачени документи

plan-priem_SU_GT.pdf