СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

Прием в първи и осми клас

Уважажеми родители, 

благодарим Ви за желанието и доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище!

Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" е училище за победители. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни  на динамично променящата се обществена среда чрез прилагането на съвременни методи в обучението на учениците и в управлението на учениците.

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 346 от 09.03.2023 г.  НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

За учебната 2023-2024 г. в първи клас ще бъдат формирани две паралелки,  до 22 места във всяка паралелка.

Екип от преподаватели: първи а - Миглена Радева и Роси Кирчева

                                         първи б - Сийка Митева и Искра Радева

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА 

ГРАФИК 

за дейностите по приема на ученици в VIII клас  след четвърти етап на класиране

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след четвърти етап на класиране

14 август 2023 г.

 Подаване на документи за прием след четвърто класиране

До 16.00 часа  на 08.09.2023 г.

 

Класиране и обявяване на списък с приетите ученици

08.09.2023 г.

 

Записване на класираните ученици

11.09.2023 г.

 

Графикът е утвърден със Заповед № 498 от 30.06.2023 г.на Директора на СУ „Н. Й. Вапцаров“, издадена на основание Заповед № РД09-4061 от 30.08.2022 г. на Министъра на МОН, относно графика на дейностите по държавния прием на ученици в VIII клас и чл. 70, ал. 2 от Наредба 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.