СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

Прием в първи клас

Уважажеми родители, 

благодарим Ви за желанието и доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище!

Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" е училище за победители. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни  на динамично променящата се обществена среда чрез прилагането на съвременни методи в обучението на учениците и в управлението на учениците.

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНАСЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 346 от 09.03.2023 г.  НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

За учебната 2023-2024 г. в първи клас ще бъдат формирани две паралелки,  до 22 места във всяка паралелка.

Екип от преподаватели: първи а - Миглена Радева и Роси Кирчева

                                         първи б - Сийка Митева и Искра Радева