СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

Проекти - СУ "Никола Й. Вапцаров", Генерал Тошево

 

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Образование за утрешния ден" 

Сформирани са и функционират два клуба за интереси, финансирани по проекта с наименование "Дигитален свят". През учебната 2019-2020 година успешно приключиха обучението си в клубовете ученици от пети "а", пети "б" клас, шести "а"  и шести "б" клас. В началото на месец ноември на всеки участник в обучението бе връчен сертификат за успешно завършено обучение и основно ниво на владеене на дигитални компетентности.

От месец декември 2022 г. функционира група за занимания по интереси "Дигитален свят" под ръководството на Антоанета Атанасова.

Проект "Иновации в действие"

Проект "Аз и ти - ние" финансиран от ЦОИДУЕМ

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

КД2, Програма „Еразъм+“, STEAM FOR "C"LIMATE "C"HANGE

      

 

Прикачени документи

табела равен достъп.pdf