СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

НП "Иновации в действие"

 

С решение № 584/20.08.2020 г. на Министерския съвет Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" става иновативно.

Изучаваме нов учебен предмет „Светът на Креативната математика“, в часовете за факултативно обучение.  Учениците по този начин развиват афинитет към дисциплината „Математика“, придобиват начални дигитални умения. Работят в платформата Programiram.com,  чрез използване на блокова система.

 

Интерактивните уроци следват учебния материал, но предлагат по-интересен подход за развитие на логическото и креативно мислене у децата, като в същото време им помагат да усвоят основите на визуалното програмиране. Страхотни интересни и занимателни обучения! Част от тях, които са обозначение като "Логически", или "Задачи с хитринки", са подходящи за подготовка на учениците за математически състезания.