СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

https://oud.mon.bg/

Сформирани са и функционират два клуба за интереси, финансирани по проекта с наименование "Дигитален свят". През учебната 2019-2020 година успешно приключиха обучението си в клубовете ученици от пети "а", пети "б" клас, шести "а"  и шести "б" клас. В началото на месец ноември на всеки участник в обучението бе връчен сертификат за успешно завършено обучение и основно ниво на владеене на дигитални компетентности.