СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

СТЕМ център

Стойността на проекта е 280 000 лв. Целта на екипа е създаване на иновативна модерна училищна среда, целяща подготовката на бъдещи специалисти в сферата на дигиталните технологии, математиката, биологията, химията и физиката. Предвидено е и съвременно оборудване и обзавеждане, които ще преобразят отделна сграда на училището в модерно "разчупено" пространство, пригодено за учене чрез преживяване, създаванее и експериментиране, осигуряващо комфорт за неформално общуване на учениците.

 

23.06.2021 г. - Благотворителен концерт „Вапцаровска палитра от таланти“