СУ Никола Й. Вапцаров

Средно училище в Генерал Тошево

СУ Никола Й. Вапцаров - Генерал Тошево

V

СУ "Никола Йонков Вапцаров" е Средно  училище в град Генерал Тошево. Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от 1-12 клас. 

СУ "Никола Йонков Вапцаров" град Генерал Тошево, разполага с отлична материално-техническа база и екип от квалифицирани преподаватели и възпитатели. Завършилите учебното заведение се реализират успешно във висшите учебни заведение в страната и чужбина, благодарение на отличната си подготовка.

Усилията на учителите са богато възнаградени – учениците  достойно се представят и не отстъпват от завоюваните позиции на ежегодните външни оценявания и държавни зрелостни изпити. Успешната им реализация доказва умелото съчетаване на традиции и модерност, доказва едно - Средно училище „Никола Й. Вапцаров” е училище на таланти  и победители.

С решение № 584/20.08.2020 г. на Министерския съвет Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" става иновативно.