СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

Училищен екип

 

Директор - Радка Димитрова Йорданова  /Магистър, специалност Математика и информатика/

 

Недка Йовчева Василева  /Магистър, специалност Начална училищна педагогика/

Инна Хараламбиева Атаносова - ЗАТС

Тодорка Маринова Петрова - счетоводител

 

 

Учители в начален етап на основно образование

Диана Тодорова Йорданова

Начален учител

Мария Георгиева Атанасова

Начален учител

Венета Петкова Йорданова

Начален учител

Мария Иванова Костадинова

Начален учител

Миглена Йорданова Радева

Начален учител

Веселина Гочева Иванова

Начален учител

Сийка Велева Митева

Начален учител

Светлана Куртева

начален учител

Учители в прогимназиален и гимназиален етап

Пенка Терзиева

БЕЛ

Светлана Панчева

БЕЛ, немски език

Ивелина Желева Милчева

БЕЛ

Нефизе Кадир

Английски език

Снежана Лазарова Господинова

немски език

Славка Стойчева Драгнева

Английски език

Велка  Добрева Димова

Математика

Тодорка Симеонова Димитрова

ИТ

Антоанета Василева Атанасова

математика, ИТ

Мария Атанасова Димитрова

История и цивилизация

Недка Антонова Минчева

География и икономика

Марияна Игнатова Стефанова

Биология и здравно образование

Ганка Колева Феодорова

Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда

Станислав Николов Филипов

Изобразително изкуство, Английски език

Веселина Иванова Куцарова

Музика

Пенка Стоянова

Физическа култура и спорт

Учители на група при целоднвена организация на учебния ден

Дарина Георгиева Андонова

Начален етап

Златка Георгиева Петкова

Начален етап

Таня Василева Тодорова

Начален етап

Детелина Илиева Георгиева

Начален етап

Янка Желева Бучекчиева

Начален етап

Тодорка Георгиева Тодорова

Начален етап

Искра Петрова Петрова

Начален етап

Теодора Стефанова Иванова

Прогимназиален етап

Роси Стоянова Кирчева

Начален етап

Севдалина Стефанова Пенева

Прогимназиален етап

Катерина Цветанова Николова

Прогимназиален етап

Мариана Георгиева Димова

Прогимназиален етап

Дони Колев Колев

Прогимназиален етап

Величка Колева Маринова - Тодорова

Прогимназиален етап