СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

Прием в първи и осми клас

 

Уважажеми родители, 

благодарим Ви за желанието и доверието Вашите деца да бъдат ученици в нашето училище!

Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" е училище за победители. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни  на динамично променящата се обществена среда чрез прилагането на съвременни методи в обучението на учениците и в управлението на образователните процеси.

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 300 от 22.03.2024 г.  НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

За учебната 2024-2025 г. в първи клас ще бъдат формирани две паралелки, 

до 22 места във всяка паралелка, целодневна организация на учебните дейности.

Екип от преподаватели: ПЪРВИ А клас - Венета Йорданова и Златка Петкова

                                         ПЪРВИ Б клас - Мария Иванова и Дарина Андонова

Прикачени документи

zapoved priem 1 klas 2024.pdf