СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

Училищна програма

През учебната 2022-2023 година функционират девет групи за занимания по интереси 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ

Български език – Ивелина Милчева

Възраст от 5 до 12 клас, Брой часове: 68

Начална дата: 10/1/2022, Крайна дата: 6/30/2023

Майсторете ръчички – Мария Костадинова

Възраст от 1 до 4 клас, Брой часове: 60

Начална дата: 10/1/2022, Крайна дата: 6/15/2023

Езиков свят – Мария Атанасова

Възраст от 2 до 2 клас, Брой часове: 60

Начална дата: 10/1/2022, Крайна дата: 5/30/20

Околен свят – Веселина Гочева

Възраст от 1 до 1 клас, Брой часове: 60

Начална дата: 10/1/2022, Крайна дата: 5/30/2023

Words for Nerds – Теодора Илиева

Възраст от 5 до 12 клас, Брой часове: 68

Начална дата: 10/1/2022, Крайна дата: 6/30/2023

Аз и светът – Мария Димитрова

Възраст от 8 до 8 клас, Брой часове: 68

Начална дата: 10/1/2022, Крайна дата: 6/30/2023

 Изследователи – Миглена Радева

Възраст от 4 до 4 клас, Брой часове: 64

Начална дата: 10/1/2022, Крайна дата: 6/15/2023

Светът е математика – Сийка Митева

Възраст от 1 до 4 клас, Брой часове: 64

Начална дата: 10/1/2022, Крайна дата: 6/15/2023            

  Народни танци – 1-7 кл. – НЧ „Светлина“, Генерал Тошево

Възраст от 1 до 7 клас, Брой часове 68

Начална дата: 10/1/2022, Крайна дата: 6/30/2023

Брой ученици в група 15