СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

Административни услуги

Прикачени документи

адм усл - служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ.docx
образователна услуга - Прием на ученици след първи етап на СО.docx
образователна услуга - Прием на ученици в първи клас.docx
образователна услуга - Прием на ученици в пети клас.docx
образователна услуга - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.docx
образователна услуга - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.docx
бланка - Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование - в сила от учебната 2021-2022 учебна година.docx
Дубликат за документ за завършен клас, етап или степен
Валидиране на компетентност
Допускане до ДЗИ
Издаване на заповед за признаване на класовете от първи до шести клас
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование- в сила от 2021-22 година
Издаване на документ за завършен клас, етап или степен на образование
Диплома за средно образование