СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Модул 1. „ИЗКУСТВА”

Театрална група „Чародейци“ от 16 ученици под ръководството на  екип от двама преподаватели. Театралната дейност в училище е възможност за разкриване на творческия потенциал на ученика, възпитаване на творческата ориентация на личността. Чрез театралната дейност на децата ще се даде възможност да изживеят света по нов начин, да го видят от различна гледна точка, а също и да изразят емоционалното си отношение към обект, явление, действие, използвайки всички изразни средства. Изпълнявайки различни сценични задачи учениците ще придобият   умения за социално поведение, ще преодолеят неувереността в себе си, ще  подобрят звуковата култура на речта, интонационната система, диалогичната реч.

Мажоретен състав „Мистерия“ от 12 ученици под ръководството на  екип от двама преподаватели. Приповдигнат дух, музика и ритъм, координация и танц обединени в едно – това е танцът на мажоретките. Една нетипична форма, възпитаваща много добра пространствена ориентация и моторика , както и чувство за ритъм и музикална култура.

Модул 2. „СПОРТ”

  1. Баскетбол - момчета, първи - четвърти клас - 12 ученици
  2. Волейбол - момичета, пети - седми клас - 12 ученици