СУ Никола Й. Вапцаров
Средно училище в Генерал Тошево

Обществен съвет

Обществен съвет

Председател: Светослава Георгиева

Членове: Валентин Димитров - кмет на Община Генерал Тошево

                Дияна Дянкова

                Светлана Хаджиева

                Петя Костадинова